Regionalni Challenge Fond (RCF) ima za cilj da ojača relevantnost stručnog obrazovanja i obuke (SOO) na tržištu rada finansiranjem ulaganja u opremu i infrastrukturu za pružaoce obuke koji se uključuju u aktivnosti  kooperativnog odnosno  dualnog obrazovanja i obuke sa partnerskim preduzećima.